Nedavne promjene

Skoči na: orijentacija, traži

Na ovoj stranici možete pratiti nedavne promjene u wikiju.

Izbornik nedavnih promjena
Legenda:
N
Nova stranica
m
Manja izmjena
b
Izmjenu napravio bot
(±123)
Promjena veličine stranice u bajtovima
Prikaži posljednjih 50 | 100 | 250 | 500 promjena u zadnjih 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dana
sakrij prijavljene suradnike | sakrij neprijavljene suradnike | sakrij moje promjene | prikaži botove | sakrij manje promjene
Prikaži nove promjene počevši od 18. veljače 2019. 13:23
   

17. veljače 2019.

N    16:50  Booleanska shema (Q583)‎‎ (6 promjena | povijest) . . (+1.115). . [Karlo‎ (6×)]
      16:50 (sad | pret) . . (-379). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Removed claim: formula (P6): (Px \wedge \neg Qx) \equiv (P \wedge \neg Q)x \equiv (P \bar Q))
      16:50 (sad | pret) . . (+379). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: formula (P6): (Px \wedge \neg Qx) \equiv (P \wedge \neg Q)x \equiv (P \bar Q))
      16:50 (sad | pret) . . (+394). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: formula (P6): (Px \wedge \neg Qx) \equiv (P \wedge \neg Q)x \equiv (P \bar Q))
      16:43 (sad | pret) . . (+420). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: natuknica (P3): Rezultat apstrakcije predikatnih formula u kojem operiramo samo sa predikatnim simbolima.)
      16:28 (sad | pret) . . (+72). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Dodana [en] oznaka: Boolean shema)
N     16:24 (sad | pret) . . (+229). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Stvorena nova stavka: Booleanska shema)
     16:19  Booleova algebra (Q89)‎‎ (3 promjene | povijest) . . (+131). . [Karlo‎ (3×)]
      16:19 (sad | pret) . . (0). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Changed claim: primjer (P4): Aristotelov kvadrat u booleovom zapisu izgleda ovako: $A: xy' = 0 [ili x(1-y) = 0]; E: xy = 0; I: xy \neg 0; O: xy' \neq 0 [ili x(1-y) \neg 0]$.)
      16:19 (sad | pret) . . (+34). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Changed claim: natuknica (P3): Povijesno gledano prvi sustav algebarske logike, u kojemu se razvija račun klasa.)
      16:18 (sad | pret) . . (+97). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Dodana poveznica na [enwiki]: Boolean algebra)
     16:17  Apstrakcija (Q72)‎‎ (7 promjena | povijest) . . (+2.065). . [Karlo‎ (7×)]
      16:17 (sad | pret) . . (-82). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Changed claim: formula (P6): a \in \{ x | Fx \})
      16:16 (sad | pret) . . (+400). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: pripada klasifikaciji (P27): Teorija skupova (Q514))
      16:16 (sad | pret) . . (+416). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: pripada klasifikaciji (P27): Tradicionalna logika (Q430))
      16:15 (sad | pret) . . (+467). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Changed claim: formula (P6): a \in \{ x | Fx \})
      16:14 (sad | pret) . . (+348). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: formula (P6): a \in \{ x | Fx \})
      16:12 (sad | pret) . . (+93). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Dodana poveznica na [enwiki]: Abstraction)
      16:12 (sad | pret) . . (+423). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: natuknica (P3): Proces definiranja skupa kao skupa svih predmeta koji imaju neko pojedinačno svojstvo (u teoriji skupova).)
     16:00  Disjunkcijska normalna forma (Q557)‎‎ (2 promjene | povijest) . . (+189). . [Karlo‎ (2×)]
      16:00 (sad | pret) . . (+133). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Dodani [en] sinonimi: Alternation normal form, ANF)
      16:00 (sad | pret) . . (+56). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Dodan [hr] sinonim: DNF)
N    15:58  Relativni izrazi (Q582)‎‎ (8 promjena | povijest) . . (+2.426). . [Karlo‎ (8×)]
      15:58 (sad | pret) . . (+95). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Dodana poveznica na [enwiki]: Relative term)
      15:57 (sad | pret) . . (+401). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: Related concept (P22): Polijadička relacija (Q548))
      15:57 (sad | pret) . . (+417). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: Related concept (P22): Dijadička relacija (Q487))
      15:57 (sad | pret) . . (+417). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: pripada klasifikaciji (P27): Tradicionalna logika (Q430))
      15:57 (sad | pret) . . (+355). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: primjer (P4): Húrin je Túrinov otac.)
      15:57 (sad | pret) . . (+439). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: natuknica (P3): Izrazi kojima se pririče svojstvo nekom subjektu kojime ga se dovodi u kakav odnos spram drugih subjekata.)
      15:56 (sad | pret) . . (+73). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Dodana [en] oznaka: Relative terms)
N     15:56 (sad | pret) . . (+229). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Stvorena nova stavka: Relativni izrazi)
N    15:56  Apsolutni izrazi (Q581)‎‎ (8 promjena | povijest) . . (+1.916). . [Karlo‎ (8×)]
      15:56 (sad | pret) . . (+1). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Changed [en] label: Absolute terms)
      15:56 (sad | pret) . . (0). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Changed [hr] label: Apsolutni izrazi)
      15:56 (sad | pret) . . (+417). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: pripada klasifikaciji (P27): Tradicionalna logika (Q430))
      15:55 (sad | pret) . . (+417). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: Related concept (P22): Monadička relacija (Q547))
      15:55 (sad | pret) . . (+346). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: primjer (P4): Húrin je otac.)
      15:54 (sad | pret) . . (+434). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: natuknica (P3): Izrazi koji označavaju svojstvo nekog subjekta bez eksplicitnog odnosa prema nekim drugim subjektima.)
      15:51 (sad | pret) . . (+72). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Dodana [en] oznaka: Absolute term)
N     15:51 (sad | pret) . . (+229). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Stvorena nova stavka: Apsolutni termin)
N    15:38  Kompatibilnost (Q580)‎‎ (5 promjena | povijest) . . (+1.334). . [Karlo‎ (5×)]
      15:38 (sad | pret) . . (+417). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: pripada klasifikaciji (P27): Moderna simbolička logika (Q508))
      15:38 (sad | pret) . . (+476). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: natuknica (P3): Dvije formule A i B su kompatibilne ako međusobno ne impliciraju negaciju jedna druge, tj. ako njihova konjunkcija nije logička kontradikcija.)
      15:36 (sad | pret) . . (+142). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Dodani [hr] sinonimi: Spojivost, Uskladivost)
      15:36 (sad | pret) . . (+72). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Dodana [en] oznaka: Compatibility)
N     15:36 (sad | pret) . . (+227). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Stvorena nova stavka: Kompatibilnost)
     15:31  Dodjela istinosnih vrijednosti (Q568)‎‎ (2 promjene | povijest) . . (-5). . [Karlo‎ (2×)]
      15:31 (sad | pret) . . (-5). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Changed [hr] label: Dodjela istinosnih vrijednosti)
      15:31 (sad | pret) . . (0). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Changed claim: pripada klasifikaciji (P27): Teorija modela (Q512))
N    15:31  Dodjela varijablama (Q579)‎‎ (6 promjena | povijest) . . (+1.652). . [Karlo‎ (6×)]
      15:31 (sad | pret) . . (+417). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: pripada klasifikaciji (P27): Teorija modela (Q512))
      15:30 (sad | pret) . . (+417). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: Broader concept (P20): Funkcija (Q143))
      15:30 (sad | pret) . . (+508). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Created claim: natuknica (P3): Funkcija koja dodjeljuje predmete svim ili nekim varijablama nekog jezika logike predikata, a koja se koristi pri definiranju istinitosti rečenica unutar strukture prvog reda.)
      15:29 (sad | pret) . . (-5). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Changed [hr] label: Dodjela varijablama)
      15:27 (sad | pret) . . (+78). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Dodana [en] oznaka: Variable assignment)
N     15:27 (sad | pret) . . (+237). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Stvorena nova stavka: Pripisivanje varijablama)
     15:27  Bikondicional (Q88)‎‎ (3 promjene | povijest) . . (+81). . [Karlo‎ (3×)]
      15:27 (sad | pret) . . (+60). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Changed claim: natuknica (P3): Istinosno-funkcionalni logički veznik koji predstavlja izraz "ako i samo ako", skraćeno "akko". Ustvari je konjunkcija dvaju implikacija: $p$ $\to$ $q$ i $q$ $\to$ $p$, a neistinit je samo u slučaje...)
      15:25 (sad | pret) . . (+9). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Setting [en] aliases: Iff, Material equivalence)
      15:25 (sad | pret) . . (+12). . Karlo (razgovor | doprinosi) (‎Setting [hr] aliases: Akko, Materijalna ekvivalencija)